Autobus

Založeno s tradicí 1990

Autobus

 Skupina RC/D
(věk 24 let pro absolvování závěrečných zkoušek, uchazeč musí být držitelem řidičského průkazu skupiny C)

(věk 21 let pro absolvování závěrečné zkoušky v rámci VÝJIMEK viz. dole)

Délka kurzu: 4 týdny (2x týdně výuka teorie)

Závěrečná zkouška: test z pravidel provozu, ústní zkouška z údržby vozidla a praktická jízda

Cena kurzu: 26 000,- Kč

Výukové materiály v ceně kurzu.

Možnost sdruženého výcviku autobus + motocykl.

Skupina RB/D
(věk 24 let pro absolvování závěrečných zkoušek, uchazeč musí být držitelem řidičského průkazu skupiny B)

(věk 21 let pro absolvování závěrečné zkoušky v rámci VÝJIMEK viz. dole)

Délka kurzu: 8 týdnů (2x týdně výuka teorie)

Závěrečná zkouška: test z pravidel provozu, ústní zkouška z údržby vozidla a praktická

Cena kurzu: 39 000,- Kč

Výukové materiály v ceně kurzu.

Možnost sdruženého výcviku autobus + motocykl.

Skupina RD/D+E
(věk 24 let pro absolvování závěrečných zkoušek, uchazeč musí být držitelem řidičského průkazu skupiny D)

(věk 21 let pro absolvování závěrečné zkoušky v rámci VÝJÍMEK viz. dole)
Délka kurzu: 2 týdny (1x týdně výuka teorie)
Závěrečná zkouška: test z pravidel provozu, ústní zkouška z údržby vozidla a praktická jízda

Cena kurzu: 15 000,- Kč

Výukové materiály v ceně kurzu.

Možnost sdruženého výcviku autobus + motocykl.

VÝJÍMKY pro absolvování kurzu sk. D pro uchazeče mladší 24 let – při přihlášení do kursu musí být doloženo potvrzení, že bude řídit vozidla:

1) užívaná policií, obecní policií, vězeňské služby, ozbrojených sil ČR

2) užívaná hasičským záchranným sborem ČR a jednotek požární ochrany
3) užívaná celními orgány
4) užívaná v rámci oprav a údržby vozidel

5) při absolvování rozšířeného vstupního školení v rámci získání průkazu profesní způsobilosti (280 hodin)

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky se řidiči mladšímu 24 let zapíše do řidičského

průkazu omezení na řízení motorových vozidel sk. D pouze v rámci výjímek.

On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace MOJE AUTOŠKOLAelektronická evidence výuky a výcviku pro autoškoly.