Přezkoušení

Založeno s tradicí 1990

Přezkoušení

Řidičům, kterým byl uložen zákaz řízení motorových vozidel na dobu delší než 1 rok a vrácení řidičského průkazu je podmíněno přezkoušením odborné způsobilosti nabízíme zprostředkování tohoto přezkoušení formou zajištění příslušného výcvikového vozidla popřípadě na žádost uchazeče možnost kondičních jízd daným vozidlem.

Podmínky pro absolvování přezkoušení:

1. Uchazeč podá do autoškoly písemnou žádost včetně platného lékařského posudku a aktuální výpis z karty řidiče popř. byl-li zákaz řízení uložen soudem, uchazeč také doloží oznámení o ukončení zákazu řízení motorových vozidel – soudní rozhodnutí s nabytím právní moci.2. Musí být ukončen zákaz řízení motorových vozidel. Způsob přezkoušení: test z pravidel provozu, praktická jízda daným vozidlem, u skupin C, D, T také ústní zkouška (3 otázky) z údržby vozidla. Pozor – pro absolvování přezkoušení je povolen pouze 1 řádný a 1 opravný termín.

Termíny zkoušek: Po předložení výše uvedených dokumentů a ukončeném zákazu řízení Vás přihlásíme na nejbližší možný termín zkoušky – maximálně do 7 dní.Cena přezkoušení:

5 000,-Kč pro skupinu B, BE /v ceně jedna kondiční jízda 2×45 min/
6 000,- Kč pro skupinu A, A2, A1 /v ceně jedna kondiční jízda 2×45 min/

    6000,- Kč za skupinu T,C,CE,D /v ceně jedna kondiční jízda 2×45 min/

Přezkoušení není podmíněno absolvováním kondičních jízd, přesto doporučujeme pod dohledem zkušeného instruktora si minimálně 1 kondiční jízdu daným vozidlem objednat.

Cena vyučovací hodiny kondičních jízd (45 min.):
sk. B … 500,- Kč
sk. A …. 45 minut ….. 700,- Kč (jízda cvičiště), 1000,- Kč (jízda s doprovodem)

sk. C,T, … 1000,- Kč    sk. CE nebo D …. 1 300,- Kč

Pro vybodované řidiče nabízíme možnost absolvování psychotestů v budově naší autoškoly u akreditované dopravní psycholožky Mgr.Andrei Štěpáníkové Ph.D.tel: 605 487 181