Přezkoušení

Založeno s tradicí 1990

Přezkoušení

Řidičům, kterým byl uložen zákaz řízení motorových vozidel na dobu delší než 1 rok a vrácení řidičského průkazu je podmíněno přezkoušením odborné způsobilosti nabízíme zprostředkování tohoto přezkoušení formou zajištění příslušného výcvikového vozidla popřípadě na žádost uchazeče možnost kondičních jízd daným vozidlem.

Podmínky pro absolvování přezkoušení:

1. Uchazeč podá do autoškoly písemnou žádost včetně platného lékařského posudku a aktuální výpis z karty řidiče popř. byl-li zákaz řízení uložen soudem, uchazeč také doloží oznámení o ukončení zákazu řízení motorových vozidel – soudní rozhodnutí s nabytím právní moci.

2. Musí být ukončen zákaz řízení motorových vozidel. Způsob přezkoušení: test z pravidel provozu, praktická jízda daným vozidlem, u skupin C, D, T také ústní zkouška (3 otázky) z údržby vozidla. Pozor – pro absolvování přezkoušení je povolen pouze 1 řádný a 1 opravný termín.

Termíny zkoušek: Po předložení výše uvedených dokumentů a ukončeném zákazu řízení Vás přihlásíme na nejbližší možný termín zkoušky – maximálně do 7 dní.

Cena přezkoušení:
paušální částka 1000,-Kč

plus 1000,-Kč za skupinu B
plus 1500,-Kč za skupinu A, BE
plus 1500,- Kč za skupinu T,C,CE,D

Přezkoušení není podmíněno absolvováním kondičních jízd, přesto doporučujeme pod dohledem zkušeného instruktora si minimálně 1 kondiční jízdu daným vozidlem objednat.

Cena vyučovací hodiny kondičních jízd (45 min.):
sk. B … 300,- Kč
sk. A ….400,- Kč
sk. C,CE,T,D … 700,- Kč 

Pro vybodované řidiče nabízíme možnost absolvování psychotestů v budově naší autoškoly u akreditované dopravní psycholožky Mgr.Andrei Štěpáníkové Ph.D.tel: 605 487 181