Školení řidičů referenstkých vozidel

Založeno s tradicí 1990

Školení řidičů referenstkých vozidel

Autoškola Kratochvílová zajišťuje povinná školení bezpečnosti práce pro řidiče – referenty. Připravíme pro vaše zaměstnance školení na klíč podle Vašeho zadání. A nebo můžete nechat obsah školení na nás. Průběžně sledujeme vývoj v oblasti dopravní legislativy a seznámíme Vás s novinkami.

Povinnosti zaměstnance při užití motorového vozidla v pracovně-právním vztahu

Neví Vaši zaměstnanci, jaké mají, dle zákoníku práce, povinnosti při užití motorového vozidla? Objasníme jim např. povinnost lékařských prohlídek, dodržování bezpečnostních přestávek při řízení atp.

Novinky v dopravních předpisech

Průběžně za Vás sledujeme vývoj dopravních předpisů a chystané novelizace zákonů.Nezapomínáme i na objasnění bodového systému.

Nebezpečná místa na silnicích

Máme k dispozici policejní statistiky nehodovosti. Mějte přehled, kde jsou nejnebezpečnější místa na silnicích v regionu.

Zásady bezpečné jízdy

Vysvětlíme Vašim zaměstnancům správné postupy pro předcházení a řešení krizových situací, seznámíme je s moderními prvky aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel. Postup při řešení dopravní nehody, zajištění bezpečnosti účastníků dopravní nehody.
Ceny za školení řidičů jsou smluvní a odvíjejí se od počtu školených řidičů. Dle počtu účastníků školení se pohybují již od 200,- Kč na osobu, dle obsahu školení a náročnosti přípravy učitele.

Školení můžeme připravit na Vašem pracovišti nebo v naší autoškole.

Bližší informace Vám poskytne Ing.Ivona Kratochvílová tel: 777 330 326
autoskola@as-kratochvilova.cz