Školení profesní způsobilosti

Založeno s tradicí 1990

Školení profesní způsobilosti

Kdo musí mít profesní průkaz?
Profesní průkaz musí mít ten,který řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění

skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E.

Povinnost se nevztahuje na řidiče:

• vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km. h -1.
• vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky.
• vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv.
• vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby.
• vozidel ve zkušebním provozu.
• vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona.
• vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání.
• vozidel používaných pro vlastní potřeby.

• zemědělských a lesnických traktorů.

Pravidelné roční školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče


Rozsah tohoto školení je 7 hodin ročně.
Není již prováděno přezkoušení.
Platnost průkazu profesní způsobilosti je 5 let, potom bude bez přezkoušení provedena jeho výměna, za

podmínky splnění 5 sedmihodinových školení – od roku 2013 záznam o profesní způsobilosti bude vyznačen do řidičského průkazu s dobou platnosti na 5 let. Školící středisko má povinnost do 10 dnů od absolvování školení zaslat na příslušnou obec s rozšířenou působností oznámení o absolvování školení.

Pokud potřebujete absolvovat pravidelné roční školení, zašlete prosím nejpozději 1 den před dohodnutým termínem školení školicímu středisku vyplněnou žádost o přijetí do kurzu a to e-mailem nebo telefonicky 777 330 326

Cena školení: 900,- Kč + DPH 21%

Při větším množství účastníků školení z jedné společnosti cena dle dohody.

Způsob získání profesního průkazu

1. Řidiči, kteří získali řidičské oprávnění skupiny C nebo CE před 10.9.2009 nebo D před 10.9.2008, mají možnost získat profesní průkaz na základě doškolení bez závěrečné zkouškyKURZ P35

Délka kurzu: 1 měsíc (celkem 35 vyučovacích hodin)

Cena kurzu: 4 500,- Kč + DPH 21%

2. Profesní průkaz na skupinu C, CE: KURZ P-C-140

Věk: 21 let
Délka kurzu: 3 měsíce (celkem 140 hodin, teorie a zdokonalovací jízdy s vozidlem soupravou)
Cena kurzu: dle počtu účastníků, již od  25 000,-Kč + DPH 21%
Závěrečná zkouška: test (80 otázek) z 8 okruhů témat

3. Profesní průkaz na skupinu C, CE: KURZ P-C-280

Věk: 18 let
Délka kurzu: 5 měsíců (celkem 280 hodin, teorie a zdokonalovací jízdy s vozidlem / soupravou)
Cena kurzu: dle počtu účastníků, již od  48 000,-Kč + 21% DPH

Závěrečná zkouška: test (80 otázek) z 8 okruhů témat

4. Profesní průkaz na skupinu D, DE: KURZ P-D-140

Věk: 24 let
Délka kurzu: 3 měsíce (celkem 140 hodin, teorie a zdokonalovací jízdy s vozidlem / soupravou)
Cena kurzu: dle počtu účastníků, již od  25 000,-Kč + DPH 21%

Závěrečná zkouška: test (80 otázek) z 8 okruhů témat

5. Profesní průkaz na skupinu D, DE: KURZ  P-D-280

Věk: 21 let
Délka kursu: 5 měsíců (celkem 280 hodin, teorie a zdokonalovací jízdy s vozidlem / soupravou)
Cena kurzu: dle počtu účastníků, již od  4800,-Kč + DPH 21%

Závěrečná zkouška: test (80 otázek) z 8 okruhů témat

6. Rozšíření profesního průkazu na další skupinu KURZ P-RC/D-45

Věk: 24 let pro rozšíření na skupinu D
Délka kurzu: 1 měsíc (celkem 45 hodin, teorie a zdokonalovací jízdy s vozidlem / soupravou)
Cena kurzu: dle počtu účastníků, již od 12 000,-Kč + DPH 21%

Závěrečná zkouška: test (80 otázek) z 8 okruhů témat

Termíny zahájení a další informace o kurzu dle telefonické domluvy:

Ing.Ivona, Kratochvílová  tel: 777 330 326

 

On-line přihlašování ke školení řidičů zajišťuje MOJE AUTOŠKOLAsoftware pro školicí střediska.